Belgian Buggy Association (BBA)

Belgian Buggy Association (BBA) [ home | zoeken | contacteer ons ] [ nederlands | english ]

Vliegerverbod Belgische kust

Gepubliceerd op 13 mei 2004 door pieter@yellowduck.be

Vanaf deze zomer geldt er in alle Belgische kustplaatsen een compleet vliegerverbod. De gemeenteraad van De Panne heeft het laten opnemen in haar politiereglement, de andere kustgemeenten volgen.

Concreet betekend dit het volgende: vliegeren wordt tijdens de maanden juli en augustus verboden in zones waar de reddingsdiensten aktief zijn, en dit tijdens de werkuren van de stranddiensten. Voor De Panne is dit tijdens de maanden juli en augustus van 10.00 tot 18.30 in de bewaakte zones.

's Avonds kan en mag je dus vliegeren zoveel je wil. Wie tijdens de dag ook wil vliegeren, kan terecht in de onbewaakte zones.

Dit verbod is enkel geldig tijdens de zomermaanden in de bewaakte zones, dus niet het ganse jaar, niet in de onbewaakte zones, dit om de grote massa toeristen niet allemaal tegen elkaar te laten vliegen en een compleet verbod te vermijden.

Hierbij het uittreksel uit het politiereglement van De Panne:

1e Punt: Algemeen gemeentelijk Politiereglement.
Afdeling 19: Strand en Duinen.
Artikel 156bis.

Verbod tot vliegeren op het strand.

De gemeenteraad,

Gelet op het algemeen gemeentelijk politiereglement vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 5 januari 1986 en meer bepaald op de afdeling 19 ?Strand en Duinen?;

Overwegende dat er reeds sinds lange tijd vliegers opgelaten worden boven het strand; dat het om kleine exemplaren ging die niet onmiddellijk een gevaar betekenden voor derden; dat er recent echter meer en meer grote vliegers gesignaleerd worden met harde punt die al dan niet een wagentje voorttrekken; dat dit een gevaar betekent voor de andere gebruikers van het strand tijdens de zomerperiode;

Overwegende dat de openbare veiligheid dient gewaarborgd;

Overwegende dat het noodzakelijk is om een reglementering uit te werken voor het vliegeren; dat het verkieslijk is om het vliegeren te verbieden in en boven de bewaakte badzones tijdens het functioneren van de gemeentelijke strandreddingsdiensten;

Gelet op de artikels 119 en 1352 van de Nieuwe gemeentewet;

BESLIST met algemeenheid van stemmen:

Art. 1
In het Algemeen gemeentelijk politiereglement wordt in de afdeling 19 ?Strand en Duinen? een artikel 156bis ingevoegd luidend als volgt: ?Het vliegen met geleide vliegers is verboden in en boven de bewaakte badzones tijdens het functioneren van de gemeentelijke strandreddingsdiensten, behoudens na het verkrijgen van een voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester?.

Art. 2
De inbreuken op de bepaling van dit politiereglement wordt bestraft met politiestraffen voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen die hierover zouden bestaan geen andere straffen voorzien zijn.

Art. 3
Deze verordening zal worden meegedeeld aan de bevoegde overheid en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de Nieuwe gemeentewet.

Voor meer informatie:

Landelijke Zeilwagenfederatie vzw
Benny Dezeure
Dynastielaan 20
B-8660 De Panne
tel+fax: +32 (0)58 415747
info@lazef.be
www.strandzeilen.be

>> Meer nieuwsitems

print

Print this news item

 
Copyright 2002-2014, Belgian Buggy Association. Alle rechten voorbehouden.
Bij problemen of vragen: contacteer ons.