Belgian Buggy Association (BBA)

Belgian Buggy Association (BBA) [ home | zoeken | contacteer ons ] [ nederlands | english ]

Nieuws van het Wereld Kampioenschap Kitebuggy 2010

Gepubliceerd op 23 september 2010 door koen.berkvens@pandora.be

Nieuws Update 23/09/10

PROGRAMMA KITEBUGGY

Alle activiteiten gaan door ter hoogte van het zeilwagencentrum, de wedstrijden vinden plaats op het strand voor het centrum richting Franse grens. All activities take place on the beach at the center in the direction of the French Border.

Maandag 27 september 2010 laag water / low tide 10:25
09:00 ? 13:00 training

Dinsdag 28 september 2010 laag water/ low tide 10:59
10:00 ? 12:00 inschrijving/inscription clubhouse
12:00 ? 16:00 technische keuring/technical control clubhouse
13:00 ? 15:00 inschrijving/inscription clubhouse
17:00 ? 18:00 openingsplechtigheid / opening ceremonie clubhouse
18:00 ? 19:00 algemene briefing piloten / general briefing all pilots Gemeentehuis / Town Hall / Mairie
19:00 ? 20:00 receptie / welcome drink Gemeentehuis / Town hall / Mairie

Woensdag 29 september 2010 laag water / low tide 11:36
09:00 briefing strand/ beach
09:30 ? 14:00 wedstrijden / races
18:00 prijsuitreiking / pricegiving tent

Donderdag 30 september 2010 laag water / low tide 12:18
09:30 briefing strand / beach
10:00 ? 15:00 wedstrijden / races
18:00 prijsuitreiking / pricegiving tent
19:00 gastronomic rally different restaurants in De Panne

Vrijdag 1 oktober 2010 laag water / low tide 13:25
10:00 briefing strand / beach
10:30 ? 16:30 wedstrijden / races
18:00 prijsuitreiking / pricegiving tent

Zaterdag 2 oktober 2010 laag water / low tide 14:56
11:30 briefing strand / beach
12:00 ? 16:00 wedstrijden / races
19:30 slotfeest met prijsuitreiking / final pricegiving Salons Plopsaland Adinkerke
Nieuws update 21/07/10

Inschrijvingen:

De inschrijvingen worden afgesloten op 1 augustus 2010
http://worldchampionships2010depanne.com/?a=renav&t=&m=&rra=&rrt=&rrm=&rro=&ra=viewset&rt=Pilot&rm=allbyclass&ro=&o=11

Enkel de piloten die zich online hebben ingeschreven kunnen in september deelnemen aan het Wereld Kampioenschap. De nationale federaties van elk land moeten de inschrijvingen van hun piloten per mail bevestigen aan secretariaat@lazef.be en in cc koen.berkvens@pandora.be .
Op disdag 28 september bevestigen de piloten hun inschrijving en vullen hun formulier ter plaatse in en ondertekenen de algemene en specifieke regels. De piloten moeten bij inschrijving in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart en wedstrijdlicentie, hun verzekering polis en een attest van hun dokter dat ze geschikt zijn om aan een wedstrijd deel te nemen met hoge snelheid.
Piloten van landen zonder een licentie systeem moeten kunnen bewijzen dat zij bekwaam zijn om deel te nemen aan wedstrijden met een groot aantal deelnemers en dat ze kennis hebben van de huidige regels voor klasse 8. Voor deze piloten is er de mogelijkheid om een test af te laten nemen tijdens een training.
Het inschrijfgeld bedraagt 110?, cash te betalen bij de bevestiging van inschrijving op 28 september. Voor de nummerplaten wordt er een borg betaald van 30?.

Verzekering:

Elke piloot moet in het bezit zijn van een geldige verzekering die buggyrijden in wedstrijden dekt van minstens 5.000.000? tegenover derden. Bewijs hiervan (polis) moet meegebracht worden naar de inschrijvingen.

Logies:

Er zijn twee agentschappen waar de piloten terecht kunnen voor onderdak tijdens het Kampioenschap.
-www.dunimmo.be
info@dunimmo.be
-www.agenceleroy.be/
info@agenceleroy.be
Het volstaat een mail te sturen naar het info adres met de datum.

Landen teams:

Elk team wordt verzocht een kapitein op voorhand aan te duiden die voldoende Engels verstaat.
Zo mogelijk kan elk land een jury lid afvaardigen.


Deelnemers
Er kunnen 60 piloten deelnemen aan het Wereld Kampioenschap dat in september 2010 plaatsvindt op het strand van De Panne in Belgie, dit geld voor zowel mannen als vrouwen.
De verdeling per land gebeurt als volgt;
- Frankrijk, Duitsland, Nederland en Engeland mogen elk 10 piloten sturen
- Alle andere landen mogen 5 piloten sturen, indien er na de inschrijvingen nog plaatsen over zijn worden ze verdeeld worden onder deze landen.
Alle landen kunnen 10 vrouwelijke piloten sturen.

Inschrijvingen
De inschrijvingen worden afgesloten op 1 augustus 2010

Programma
dinsdag 28 september 2010: laag water 10h59
- bevestiging inschrijving
- keuring
- opening
- algemene briefing

woensdag 29 september 2010: laag water 11h36
- wedstrijddag

donderdag 30 september 2010: laag water 12h18
- wedstrijddag

vrijdag 1 oktober 2010: laag water 13h25
- wedstrijddag

zaterdag 2 oktober 2010: laag water 14h56
- wedstrijddag
- prijsuitreiking
- sluiting

Sponsoring
Er mag door de piloten of andere personen geen sponsoring geplaatst worden (vlaggen, spandoeken, enz.) in de zone van aan de zee tot en met de openbare weg, tenzij deze sponsors de organisatie van het WK sponsoren volgens de afgesproken modules. Bij twijfel is dit af te spreken met de organisatie.
Deze regel zal ook opgenomen worden in de speciale reglementen.

Website
www.worldchampionships2010depanne.com
www.lazef.be/bba
kontact : koen.berkvens@pandora.beDeze pagina wordt aangepast naarmate er meer informatie is.

>> Meer nieuwsitems

print

Print this news item

 
Copyright 2002-2014, Belgian Buggy Association. Alle rechten voorbehouden.
Bij problemen of vragen: contacteer ons.