get piepled


Pieples.be is een site waar je een (zelf?)portret kan insturen, en na wat wachten krijg je de getekende versie terug. Bij wijze van test heb ik deze foto doorgestuurd, en 't resultaat is wel kunstig!

Laat een commentaar na

Dit item laat geen commentaren toe.