rariteiten (1/6)

Via collega Peter is er een stokje bij mij beland. Opdracht van het stokje is eigenlijk doodeenvoudig: vertel eensÂ6 rariteiten over jezelf. Zes rariteiten, zoveel is iets te veel van het goeie, dus we gaan het spreiden over zes afleveringen. Vandaag deel 1:

Dit jaar heb ik op oudejaar niet 1 maarÂ5 fortune cookies opengebroken en opgepeuzeld. Of het nu om de koek zelfÂof de tekst te doen was weet ik niet meer. De teksten waren alvast volgende:
- you have a talent for many things
- you are close to an important discovery
- an unexpected journey could bring new luck
- success comes with patience
- you are going to be very lucky
Wat denken jullie? lekkere koekjes of mag ik in mijn handjes wrijven voor 2007?

Laat een commentaar na

Dit item laat geen commentaren toe.